Σκουπίδια. Εγκατάσταση. Εικαστικό Κέντρο Λάρισας. 1998.

Σκουπίδια . Εγκατάσταση.Εικαστικό Κέντρο Λάρισας .1998


Αυτοκίνητο και χρώμα .Μεταλλική κατασκευή . 2.00 Χ 1.500 . Gallery Artio . Αθήνα 2001 .

Αυτοκίνητο και χρώμα .Μεταλλική κατασκευή . 2.00 Χ 1.50. Gallery Artio . Αθήνα 2001 .


Αυτοκίνητο και χρώμα . Μεταλλική κατασκευή . 2.00 Χ 1.50 . Gallery Artio . Αθήνα 2001 .

Αυτοκίνητο και χρώμα . Μεταλλική κατασκευή 2.00 Χ 1.50 . Gallery Artio Αθήνα 2001 .


Αυτοκίνητο και χρώμα . Μεταλλική κατασκευή . 2.00 Χ 1.50. Gallery Artio Αθήνα 2001 .

N . Y . Μεταλλική κατασκευή με φως .2.50 Χ 0.70 Gallery Zoumboulakis . Αθήνα 2005 .


Γραφεία . Μεταλλική κατασκευή με φως 2.50 Χ 0.50 . Gallery Zoumboulakis . Αθήνα 2005 .

Down Town .Μεταλλική κατασκευή με φως .2.50 Χ 0.70 . Gallery Zoumboulakis . Αθήνα 2005 .


Βαθύ Ιθάκη .Μεταλλική κατασκευή με φως . 1.80 Χ 0.60 . Gallery Zoumboulakis . Αθήνα 2005 .

Νησί .Μεταλλική κατασκευή με φως . 1.80 Χ 0.60 . Gallery Zoumboulakis . Αθήνα 2005 .


N . Y . Μεταλλική κατασκευή με φως .2.50 Χ 0.70. Gallery Zoumboulakis . Αθήνα 2005 .

L . A . Μεταλλική κατασκευή με φως .1.80 Χ 0.60 . Gallery Zoumboulakis . Αθήνα 2005 .


N . Y . Μεταλλική κατασκευή με φως . 2.50 Χ 0.70 . Gallery Zoumboulakis . Αθήνα 2005 .

N . Y .Μεταλλική κατασκευή με φως . 2.50 Χ 0.70 . Gallery Zoumboulakis Αθήνα 2005.L . A . Μεταλλική κατασκευή με φως .1.20 Χ 0.30. Gallery Zoumboulakis Αθήνα 2005

Χωριό . Μεταλλική κατασκευή με φως . 0.70 Χ 0.70 . Gallery Zoumboulakis .Αθήνα 2005