Περασμα στις χώρες .1996

Βολτα .Μεταλλική επιφάνεια .0.80 Χ 1.50 . Gallery Artio . Αθήνα 1998 .


Στροφή .Μεταλλική επιφάνεια 0.80 Χ 1.50 . Gallery Artio .Αθήνα 1998 .

Βενζινάδικο .Μεταλλική επιφάνεια .0.80 Χ 1.50 . Gallery Artio Αθήνα 1998


Parking . Μεταλλική επιφάνεια .0.80 Χ1.50 . Gallery Artio . Αθήνα 1998 .

Βόλτα στο νησί .Μεταλλική επιφάνεια .0.80 Χ 1.50 . Gallery Artio . Αθήνα 1998


Κατηφόρα . Μεταλλική επιφάνεια 0.80 Χ 1.50 . Gallery Artio . Αθήνα 1998

Ανηφόρα .Μεταλλική επιφάνεια . 0.80 Χ 1.50. Gallery Artio . Αθήνα 1998 .


Στο Parking του σπιτιού . Μεταλλική επιφάνεια .0.80 Χ 1.50 . Gallery Artio. Αθηνα 1998.

Σταυροδρόμι .Μεταλλική επιφάνεια . 0.80 Χ 1.50. Gallery Artio .Αθήνα 1998


Αυτοκινητάμαξα . Μεταλλική επιφάνεια . 0.80 Χ 1.50. Gallery Artio . Αθήνα 1998 .

Βόλτα . Μεταλλική επιφάνεια . 0.80 Χ 1.50 .Gallery Artio . Αθήνα 1998 .


Γέφυρα .Μεταλλική επιφάνεια . 0.80 Χ 1.50 .Gallery Artio . Αθήνα 1998 .

Σταυροδρόμι .Μεταλλική επιφάνεια .0.80 Χ 1.50 . Gallery Artio .Αθήνα 1998 .


. Στροφές . Μεταλλική επιφάνεια . 0.80 Χ 1.50 .Gallery Artio . Αθήνα 1998

Βόλτα στο χιόνι .Μεταλλική επιφάνεια . 0.80 Χ 1.50 .Gallery Artio . Αθήνα .1998


Χωρίς τίτλο . Μεταλλική επιφάνεια . 0.50 Χ 1.50 .Gallery Artio .Αθήνα 1998 .

Έξοδος .Μεταλλική επιφάνεια . 0.50 Χ 1.50 .Gallery Artio . Αθήνα 1998 .


Μύλος . Θεσσαλονίκη 1998 .

Micra art . Αθήνα 1998


Micra art . Αθήνα 1998

Micra art . Αθήνα 1998


Σκουπίδια. Εικαστικό Κέντρο Λάρισας 1998

Σκουπίδια. Εικαστικό Κέντρο Λάρισας 1998